Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng"

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Hội  nghị chuyên đề “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng"
         Ngày 29 tháng 02 năm 2012, Sở Giao thông vận tải Hà Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu đại diện: Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT, Văn phòng UBND Tỉnh, sở Xây dựng, sở Kế hoạch Đầu tư; Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nam; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (TCHC, TCKT, Thanh tra sở); Lãnh đạo và chuyên viên phòng KHKT, QLGT; lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý chất lượng các Ban QLDA thuộc sở; Lãnh đạo phòng Công thương (QLĐT) các huyện, thành phố; đại diện các nhà thầu (TVTK, TVGS, thi công) hiện đang tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh do sở GTVT làm chủ đầu tư.
Thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh; nhằm mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn, góp phần tích cực vào phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương; trong những năm qua, sở GTVT Hà Nam đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đầu tư XDCB, không ngừng tăng cường trách nhiệm quản lý chuyên ngành theo quy định quản lý đầu tư xây dựng. Các tuyến đường được xây dựng đều đảm bảo quy trình kỹ thuật, có chất lượng tốt, tiêu biểu như: QL21A, các tuyến đường thuộc dự án phân lũ sông Đáy, năm tuyến bổ sung, ĐT497, ĐT492. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số tuyến đường còn hạn chế như: tuyến N2, QL1A, một số tuyến GTNT...
Nguyên nhân trực tiếp của những hạn chế là do một số cơ chế, chính sách, quy trình, quy phạm chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý; Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân về công tác quản lý chất lượng chưa cao; Chất lượng thiết kế, thẩm tra, giám sát còn hạn chế; Việc phát hiện, xử lý những vi phạm về chất lượng chưa kịp thời, kiên quyết; Nguồn vốn đầu tư cho các dự án còn hạn hẹp, công tác GPMB gặp nhiều khó khăn. Trách nhiệm này trước hết thuộc về Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công, thiết kế, thẩm tra, giám sát và các cơ quan QLNN về chất lượng trên địa bàn.
Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam” được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá tổng quan về thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình giao thông của Sở; đồng thời là dịp để trao đổi kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông trên địa bàn; Hội nghị tập trung đánh giá các kết quả đã đạt được trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông trong những năm tới.
Ngành GTVT Hà Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Cục LXD&CLCTGT- Bộ GTVT, UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan; các đơn vị trong ngành; các nhà thầu đang tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh do sở GTVT làm chủ đầu tư đối với Hội nghị do sở tổ chức. Sở GTVT Hà Nam tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu trong hội nghị; nghiên cứu, xem xét các đề xuất kiến nghị, cụ thể hoá trong lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn.
Năm 2012 là năm chất lượng; ngành GTVT Hà Nam xác định quyết tâm chính trị trong công tác quản lý chất lượng, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu, là điều kiện tiên quyết, sau mới đến tiến độ công trình. Xác định chất lượng là lương tâm, danh dự và trách nhiệm của người làm công tác xây dựng công trình giao thông; chất lượng là uy tín của doanh nghiệp. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng là của chung những người làm công tác xây dựng giao thông, không tách riêng của chủ đầu tư hay nhà thầu.
Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đề ra, sở GTVT Hà Nam rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, đặc biệt là Cục Quản lý XD&CLCTGT, Vụ Khoa học Công nghệ; sự chỉ đạo của UBND tỉnh và phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan; đồng thời tin tưởng rằng sau hội nghị này các đơn vị nhà thầu (TVTK, TVGS, thi công ) sẽ phối hợp chặt chẽ với sở GTVT thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình góp phần xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu sự phát triển.