Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời viết bài tham dự Hội thảo các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Mời viết bài tham dự Hội thảo các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt
Thực hiện Kế hoạch số 1786/KH-ĐHCNGTVT ngày 19/6/2017 của Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc tổ chức “Hội thảo các giải pháp Kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam, năm 2017”, Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học; cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học; các cán bộ, kỹ sư đang làm việc, công tác và hoạt động trong lĩnh vực GTVT viết bài tham gia Hội thảo.

Thời gian tổ chức Hội thảo vào trung tuần tháng 12/2017 (tổ chức trong 1 buổi), địa điểm tại Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Thành phần tham gia trong nước gồm có đại diện lãnh đạo Bộ GTVT và các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT; đại diện Bộ KH&CN; các Viện, Hội khoa học, Trường Đại học; các Công ty, doanh nghiệp GTVT...

Thành phần tham gia ở ngoài nước gồm có Trung tâm Công nghệ asphalt quốc gia Hoa Kỳ - NCAT; Hiệp hội các Yiện Đại học Công nghệ của Pháp - ADUIT; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông Pháp - IFSTTAR; Trường Đại học Hiroshima - Nhật Bản; Trường Đại học Sejon - Hàn Quốc; Tập đoàn Colas - Pháp; Công ty Kemaman Bitumen - Malaysia; Công ty NEXCO - Nhật Bản,...

Tiến độ thực hiện: trước ngày 25/8 /2017 đăng ký tên và tóm tắt báo cáo khoa học; trước ngày 30/8 /2017 Ban Tổ chức gửi kết quả xét chọn (đồng ý/ không đồng ý) cho các tác giả; trước 30/10/2017 nhận báo cáo đầy đủ; từ 01/11 - 15/12/2017 phản biện, biên tập và xuất bản Tạp chí Giao thông vận tải (chỉ số ISSN 0866-7012); ngày 15/12 - 20/12/2017 tổ chức Hội thảo.

Nội dung của báo cáo khoa học gồm 4 chủ đề: về các giảỉ pháp công nghệ bê tông asphalt tính năng cao dùng cho mặt đường ô tô và sân bay; các giải pháp công nghệ bê tông asphalt ấm kết hợp với vật liệu tái chế mặt đường ô tô; các giải pháp thiết kế kết cấu và công nghệ thi công bê tông asphalt tiên tiến; các giải pháp công nghệ bảo trì mặt đường bê tông asphalt.

Yêu cầu và quy định của báo cáo: các báo cáo có hàm lượng khoa học cao, có tính mới, tính ứng dụng, không trùng lặp với các báo cáo đã công bố trước đó. Tóm tắt và báo cáo đầy đủ được trình bày theo mẫu đính kèm hoặc download trên website: http://utt.edu.vn/ Khoa học/ Hội thảo bê tông asphalt 2017. Căn cứ kết quả của Hội thảo, Trường Đại học Công nghệ GTVT lựa chọn 2 đến 5 bảo cáo xuất sắc để đề xuất chuyển tiếp thành đề tài KHCN cấp Bộ GTVT (nếu các đề xuất đạt yêu cầu).

Kinh phí và phương thức gửi báo cáo:  Kinh phí tổ chức Hội nghị và in Tạp chí do Trường Đại học Công nghệ GTVT chi trả. Kinh phí ăn ở và đi lại các đại biểu tự túc. Báo cáo xin gửi về Phòng KHCN - HTQT, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Số 54 triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại 024.35527872 (đ/c Trần Trung Hiếu - 0983.615.582). Email: tapchikhcngt@utt.edu.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước để góp phần vào thành công của Hội thảo.

Mẫu báo cáo và quy định gửi báo cáo tham dự Hội thảo xem tại đây.