Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG VIỆC ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH VẬN TẢI

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG VIỆC ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH VẬN TẢI
Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã khẳng định kinh doanh vận tải đường bộ là “ngành nghề kinh doanh có điều kiện”, Do đó, cần phải được quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng cũng như bảo đảm quyền lợi của hành khách đi xe. Luật GTĐB năm 2008 cũng đã đưa ra những điều kiện chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh vận tải mà đơn vị kinh doanh phải đáp ứng không chỉ điều kiện về chất lượng phương tiện, người điều khiển, đặc biệt còn quy định “ Phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình (GSHT) của xe theo quy định của Chính phủ”.

        Ngày 21/10/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trong đó quy định lộ trình gắn thiết bị GSHT đối với từng loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch, vận chuyển hàng hoá bằng xe công-ten-nơ; thời hạn chậm nhất phải hoàn thành cho tất cả các loại xe trên là 01 tháng 7 năm 2012.

         Đây là quy định mang tính đột phá trong việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý kinh doanh vận tải. Với thiết bị giám sát hành trình (thiết bị định vị ô tô bằng GPS) và bộ phần mềm tích hợp bản đồ cài sẵn trên máy tính, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và xe tư nhân có thể theo dõi sát sao chiếc xe của mình lẫn quá trình lái xe của người lái, kiểm soát được việc tuân thủ pháp luật của lái xe như: thời gian lái xe trên đường  không được quá 4 giờ liên tục, tốc độ, quãng đường chạy, tọa độ của xe từng phút một, các thông tin từ thiết bị còn cho phép can thiệp hoặc hỗ trợ kịp thời khi xe gặp sự cố. Thực hiện tốt quy định này sẽ nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý của cơ quan nhà nước trong vận tải đường bộ bằng ô tô.

        Từ tháng 7/2011, Sở GTVT Hà Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo các phòng ban chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp vận tải kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, xe buýt,  các doanh nghiệp, hộ tư nhân kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch, vận tải hàng hóa bằng xe công ten nơ lắp thiết bị GSHT theo đúng lộ trình quy định.      Tính đến ngày 30/6/2012 toàn tỉnh đã có 195 xe trong đó có 19 xe công ten nơ; 176 xe khách được lắp thiết bị GSHT. Các doanh nghiệp vận tải hành khách đã hoàn thành việc lắp thiết bị GSHT cho 136 phương tiện hoạt động trên 28 tuyến đường khai thác khách tại 45 tỉnh, TP trên cả nước đạt tỷ lệ 100% ( HTX vận tải HK Lý Nhân:63 xe; HTX vận tải HK Đồng Tâm (Bình Lục): 25 xe; Công ty CPVT ô tô:38 xe; Công ty TNHH Hải Đăng 10 xe buýt).

        Việc lắp thiết bị GSHT trên xe cũng là quy định bắt buộc đối với các phương tiện khi đến đăng kiểm, các nhân viên đăng kiểm kiểm tra xem có lắp thiết bị hay không, nếu đã lắp, xe được xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn và được đóng dấu vào sổ kiểm định để cho phép lưu hành. Tuy nhiên, theo ông Trịnh Ngọc Giao – Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam:”Hiện nay các trung tâm đăng kiểm chỉ thực hiện việc kiểm tra phương tiện đã có thiết bị hộp đen hay không chứ không có chức năng và cũng không thực hiện được việc kiểm soát chất lượng thiết bị này”.

        Để ngăn chặn các hiện tượng lắp thiết bị GSHT không hợp chuẩn (với chi phí chỉ bằng 30% chi phí của thiết bị hợp chuẩn) để thỏa mãn các tiêu chuẩn đăng kiểm.  Phòng Quản lý vận tải – PTNL đang tiến hành các thủ tục cần thiết thành lập Đoàn kiểm tra đối với thiết bị này theo chỉ đạo của Sở GTVT, sẽ kiên quyết thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải đã cấp đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, thu hồi ngay phù hiệu, biển hiệu đối với các phương tiện khi tham gia kinh doanh vận tải mà không lắp thiết bị giám sát hành trình bảo đảm đáp ứng đầy đủ các nội dung theo đúng quy định.