Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
        Theo đó, Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-BCĐ, ngày 14/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam về việc kết thúc cách ly y tế vùng có dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn 1, thôn 2 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng chống dịch bệnh Covid-19; Sở GTVT Hà Nam thông báo: 
       - Tiếp tục hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đi đến thôn 1, thôn 2 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Trường hợp vận chuyển phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Thời gian 14 ngày, từ 08h00, ngày 15/6/2021. 
        - Cho phép hoạt động trở lại kinh doanh vận tải (hàng hóa, hành khách) đối với các khu vực còn lại của xã Công lý, huyện Lý Nhân từ 08h00 ngày 15/6/2021. 
      - Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng dịch trong hoạt động kinh doanh vận tải theo Công văn số 675/S.GTVT-VP ngày 12/5/2021; Công văn số 702/S.GTVT-QLVT-PTNL, ngày 14/5/2021 của Sở GTVT Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trong ngành GTVT; Thông báo số 705/TB-SGTVT, ngày 17/5/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động GTVT trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các văn bản chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 tỉnh, Tổng Cục ĐBVN và Sở GTVT Hà Nam đã ban hành./.