Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
        Theo đó, thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam về việc kết thúc cách ly y tế đối với thôn, khu vực dân cư và thực hiện giãn cách xã hội đối với thôn, khu vực dân cư thuộc 03 xã trên địa bàn huyện Lý Nhân phòng chống dịch bệnh Covid-19; Sở GTVT Hà Nam thông báo: 
        - Tiếp tục hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đi đến thôn, khu vực dân cư thuộc 03 xã trên địa bàn huyện Lý Nhân(Thôn Quan Nhân và thôn Thọ Lão xã Đạo Lý; Thôn 5 Đồng Yên và một khu vực thuộc thôn 1 Phú Trương(khu vực dân cư) xã Chân Lý; Thôn Nội đọ và một khu vực thuộc thôn Cầu Không(khu vực dân cư) xã Bắc Lý). Trường hợp vận chuyển phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian 14 ngày, từ 20h00, ngày 25/5/2021. 
        - Cho phép hoạt động trở lại bình thường kinh doanh vận tải(hàng hóa, hành khách) đối với các khu vực còn lại của xã Chân Lý, xã Bắc Lý và xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân từ 20h00 ngày 25/5/2021. 
       - Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng dịch trong hoạt động kinh doanh vận tải theo Công văn số 675/S.GTVT-VP ngày 12/5/2021; Công văn số 702/S.GTVT-QLVT-PTNL, ngày 14/5/2021 của Sở GTVT Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trong ngành GTVT; Thông báo số 705/TB-SGTVT, ngày 17/5/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động GTVT trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các văn bản chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 tỉnh, Tổng Cục ĐBVN và Sở GTVT Hà Nam đã ban hành./.​