Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2021 trong lĩnh vực vận tải

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2021 trong lĩnh vực vận tải
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2021 trong lĩnh vực vận tải
       Nội dung văn bản: 2362.pdf