Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm trật tự vận tải trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mớ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Bảo đảm trật tự vận tải trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mớ
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ quốc khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mới và các văn bản liên quan, Sở GTVT Hà Nam có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và các các Bến xe, các đơn vị Kinh doanh vận tải trên địa bàn, Phòng KTHT (QLĐT) các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể bảo
đảm trật tự an toàn giao thông.
     Theo đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, Bến xe trên địa bàn; nâng cao ý thức người dân, học sinh về công tác đảm bảo trật tự vận tải khi tham gia giao thông. Các bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn triển khai các nội dung đảm bảo trật tự vận tải và an toàn giao thông đồng thời uu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật như: giá vé, chỗ ngồi, giờ xuất bến, về bến và các dịch vụ khác kèm theo. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng của đơn vị và các lực lượng có chức năng liên quan để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, đơn vị vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe qua đó kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý theo quy định.
     Nội dung văn bản:1302.pdf