Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung chức năng cập nhập lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhập giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Bổ sung chức năng cập nhập lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhập giấy xét nghiệm SARS-CoV-2
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị vận tải trên địa bàn về bổ sung chức năng cập nhập lại thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhập giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.
      Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam hướng dẫn triển khai tới các đơn vị vận tải chức năng cập nhập bổ sung thông tin về hành trình và người trên phương tiện, cập nhập giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải quốc gia tại địa chỉ https://luongxanh.drvn.gov.vn. 
       Nội dung hướng dẫn: 1451.pdf