Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT năm 2017

Thủ tục hành chính SGTVT  
Thông tin về Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT năm 2017

         1. Quyết định 1455/QĐ-UBND ngày13/9/2017

         2. Nội d​ung TTHC

         2. Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu chính: Danh mục TTHC qua bưu chính.docx

        3.Nội dung cụ thể từng TTHC: 

​ 

TT

 

Tên thủ tục hành chính

 

Ghi chú

 

I

 

Lĩnh vực đăng kiểm

 

 

     1.             

Kiểm định và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và vảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

 

     2.             

Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

 

     3.             

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Mẫu đơn

     4.             

Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa.


 

II

 

Lĩnh vực đường bộ


1.     

Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp bị quá hạn, bị mất

Mẫu đơn

2.     

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe  do ngành Giao thông Vận tải cấp

Mẫu đơn

3.     

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Mẫu đơn

4.     

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Mẫu đơn

5.     

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe  hoặc bằng lái xe của nước ngoài.

Mẫu đơn

6.     

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe  hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Mẫu đơn

7.     

Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

Mẫu đơn

8.     

Thủ tục cấp lại giấy phép xe tập lái

Mẫu đơn

9.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Mẫu đơn

10.                         

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Mẫu đơn

11.                         

Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

12.                         

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

13.                         

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

14.                         

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động


15.                         

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện thương mại(áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)

Mẫu đơn

16.                         

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX trên lãnh thổ Lào

Mẫu đơn

17.                         

Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Lào -Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Mẫu đơn

18.                         

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Cam pu chia đối với phương tiện phi thương mại

Mẫu đơn

19.                         

Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Cam pu chia -  Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Cam pu chia

Mẫu đơn

20.                         

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Mẫu đơn

21.                         

Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh

Mẫu đơn

22.                         

Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh chuyển đến

Mẫu đơn

23.                         

Thủ tục di chuyển xe máy chuyên dùng

Mẫu đơn

24.                         

Thủ tục xóa sổ đăng ký  xe máy chuyên dùng 

Mẫu đơn

25.                         

Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô

Mẫu đơn

26.                         

Thủ tục cấp phù hiệu cho xe taxi, hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng công tennơ, xe đầu kéo, hàng hóa thông thường, vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt.

Mẫu đơn

27.                         

Thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe taxi, hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng công tennơ, đầu kéo, hàng hóa thông thường, vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt.

Mẫu đơn

28.                         

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Mẫu đơn

29.                         

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của GPKD

Mẫu đơn

30.                         

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do hết hạn

Mẫu đơn

31.                         

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc hư hỏng

Mẫu đơn

32.                         

Thủ tục cấp phù hiệu xe trung chuyển

Mẫu đơn

33.                         

 

Thủ tục cấp lại phù hiệu xe trung chuyển hết hạn sử dụng, bị mất, bị hỏng

Mẫu đơn

34.                         

Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ

Mẫu đơn

35.                         

Cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch

Mẫu đơn

36.                         

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Mẫu đơn

37.                         

Công bố lại bến xe khách

Mẫu đơn

38.                         

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Mẫu đơn

39.                         

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Mẫu đơn

40.                         

Cấp chứng nhận đăng ký, biển số có thời hạn xe máy chuyên dùng

Mẫu đơn

41.                         

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Mẫu đơn

42.                         

Thủ tục gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc


43.                         

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên

Mẫu đơn

44.                         

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Mẫu đơn

45.                         

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác.

Mẫu đơn

46.                         

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.

Mẫu đơn

47.                         

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.

Mẫu đơn

48.                         

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.

Mẫu đơn

49.                         

Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.

Mẫu đơn

50.                         

Thẩm định hồ sơ đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác.


51.                         

Chấp thuận đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác.


52.                         

Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đương tỉnh.

Mẫu đơn

53.                         

Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ được TCĐBVN ủy thác quản lý.

Mẫu đơn

54.                         

Cấp phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị).

Mẫu đơn

55

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị).

Mẫu đơn

56

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Mẫu đơn

 

III

 

Lĩnh vực đường thủy


1.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

Mẫu đơn

2.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Mẫu đơn

3.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

Mẫu đơn

4.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Mẫu đơn

5.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Mẫu đơn

6.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện  thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Mẫu đơn

7.     

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn

8.     

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn

9.     

Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn

10.                         

Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Mẫu đơn

11.                         

Thủ tục chấp thuận vận tải khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Mẫu đơn

12.                         

Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.

Mẫu đơn

13.                         

Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản.

Mẫu đơn

14.                         

Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Mẫu đơn

15.                         

Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông

Mẫu đơn

16.                         

Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Mẫu đơn

17.                         

Thủ tục công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Mẫu đơn

18.                         

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

Mẫu đơn

19.                         

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

Mẫu đơn

20.                         

 

Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập


21.                         

Thủ tục cho ý kiến bằng văn bản đối với việc xây dựng công trình (trừ các công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng) trên đường thủy nội địa địa phương.

Mẫu đơn

22.                         

Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.

Mẫu đơn

23.                         

Thủ tục chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.

Mẫu đơn

24.                         

Thủ tục phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa


25.                         

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Mẫu đơn

26.                         

Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Mẫu đơn

27.                         

Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với  đường thủy nội địa địa phương

Mẫu đơn

28.                         

Thủ tục cho ý kiến dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường t hủy nội địa địa phương

Mẫu đơn

29.                         

Công bố hạn chế giao thông đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương


30.                         

Thủ tục đề  xuất thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)

Mẫu đơn

31.                         

Thủ tục chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

Mẫu đơn

​