Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố đưa Bến xe khách Vĩnh Trụ vào khai thác

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công bố đưa Bến xe khách Vĩnh Trụ vào khai thác
        Căn cứ đề nghị của Bến xe khách Vĩnh Trụ, tờ trình của UBND huyện Lý Nhân đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác​ và các quy định hiện hành, Sở GTVT ​ban hành Quyết định công bố đưa Bến xe khách Vĩnh Trụ vào khai thác​.
        Nội dung Quyết định: ​108.pdf