Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố đưa Bến xe Quế vào khai thác

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công bố đưa Bến xe Quế vào khai thác
Căn cứ đề nghị của UBND Thị trấn Quế, đề nghị của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thị trấn Quế và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định công bố Bến xe Quế vào khai thác với các nội dung sau: 
- Tên Bến xe khách: Bến xe Quế. Mã số 14 
- Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thị trấn Quế. 
- Vị trí: Thị trấn Quế - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 
- Điện thoại: 0387142701 
- Tổng diện tích đất: 2.350 m2 . Trong đó: 
+ Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách: 80 m2 
+ Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác: 20 m2 
+ Diện tích phòng chờ cho hành khách: 30 m2 
Bến xe Quế đạt quy chuẩn Bến xe khách loại 6(sáu).
Nội dung quyết định: 390.pdf