Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa chợ cóc khu vực Cầu Không, Cầu Tróc xã Bắc Lý, Nhân Đạo và Nhân Hưng-huện Lý Nhân

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công tác giải tỏa chợ cóc khu vực Cầu Không, Cầu Tróc xã Bắc Lý, Nhân Đạo và Nhân Hưng-huện Lý Nhân
Ngày 28/02/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương các xã: Bắc Lý, Nhân Hưng, Nhân Đạo tổ chức thực hiện giải tỏa các tụ điểm họp chợ tự phát tại khu vực Cầu Không, Cầu Tróc trên tuyến ĐT.491 thuộc địa bàn
         Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 17/02/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về tăng cường công tác xử lý, giải tỏa các tụ điểm họp chợ tự phát (chợ cóc), các hộ kinh doanh buôn bán hàng hóa, vật liệu xây dựng vi phạm về ATGT trên các tuyến đường ĐT.491, ĐT.495 và ĐT.499B.
        Ngày 28/02/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương các xã: Bắc Lý, Nhân Hưng, Nhân Đạo tổ chức thực hiện giải tỏa các tụ điểm họp chợ tự phát tại khu vực Cầu Không, Cầu Tróc trên tuyến ĐT.491 thuộc địa bàn, kết quả: Tháo dỡ 09 máii che, mái vẩy, phông bạt; 18 biển quảng cáo; 17 quầy bán hàng hóa các loại. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương các xã liên quan quản lý, chống tái lấn chiếm.
       Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường./.
Thanh tra Sở