Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa chợ cóc ngày 01/11/2021 trên tuyến ĐT.495 cầu Nga

Tin tức sự kiện  
Công tác giải tỏa chợ cóc ngày 01/11/2021 trên tuyến ĐT.495 cầu Nga
Ngày 01/12/2021, Thanh tra Sở GTVT Hà Nam phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương huyện Thanh Liêm tổ chức thực hiện giải tỏa khu vực chợ cóc (Cầu Nga) trên tuyến ĐT.495 và ĐT.499B
        Thực hiện Kế hoạch số 1391/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Thanh Liêm về giải tỏa chợ cóc hoạt động trên hành lang ATGT các tuyến đường ĐT.499B và ĐT.495 (khu vực Cầu Nga) địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2021. Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/11/2021, tổ chức tuyên truyền Kế hoạch giải tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng.
         Ngày 01/12/2021, Thanh tra Sở GTVT Hà Nam phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương huyện Thanh Liêm tổ chức thực hiện giải tỏa khu vực chợ cóc (Cầu Nga) trên tuyến ĐT.495 và ĐT.499B, kết quả: Tháo dỡ 05 phông bạt che đậy; 09 hàng quán bầy bán vi phạm lề đường. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho chính quyền địa phương xã  Liêm Thuận và thị trấn Tân Thanh quản lý, chống tái lấn chiếm.

        Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.