Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.491 địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.491 địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ
Ngày 27/02/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương thị trấn Vĩnh Trụ, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.491 thuộc địa bàn
              Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 17/02/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về tăng cường công tác xử lý, giải tỏa các tụ điểm họp chợ tự phát (chợ cóc), các hộ kinh doanh buôn bán hàng hóa, vật liệu xây dựng vi phạm về ATGT trên các tuyến đường ĐT.491, ĐT.495 và ĐT.499B.

Ngày 27/02/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương thị trấn Vĩnh Trụ, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.491 thuộc địa bàn, kết quả: Tháo dỡ 12 mái che, mái vẩy, phông bạt; 32 biển quảng cáo... Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương thị trấn Vĩnh Trụ quản lý, chống tái lấn chiếm.

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường./.Thanh tra Sở