Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.492 huyện Lý Nhân

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.492 huyện Lý Nhân
Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 08/10/2018, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương các xã liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.492 với chiều dài 15,5 km

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-TTr ngày 13/9/2018 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử lý, giải tỏa vi phạm lòng lề đường, phạm vi đất của đường bộ đã đền bù giải phóng mặt bằng trên tuyến đường ĐT.492 huyện Lý Nhân. Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 18/9/2018, Thanh tra sở làm việc với phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lý Nhân, đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương các xã liên quan trên tuyến ĐT.492 để thống nhất nội dung giải tỏa.

Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 08/10/2018, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương các xã liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.492 với chiều dài 15,5 km, kết quả: Tháo dỡ 33 mái che, mái vảy; 17 biển quảng cáo; xúc chuyển 75m3 đất, đá; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương các xã liên quan quản lý, chống tái lấn chiếm.

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.​


Thanh tra Sở