Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.496B địa bàn xã Bối Cầu và xã An Nội huyện Bình Lục

Tin tức sự kiện  
Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.496B địa bàn xã Bối Cầu và xã An Nội huyện Bình Lục
Ngày 19/12/2018, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Bối Cầu, An Nội, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.496B thuộc địa bàn hai xã với chiều dài 2,3 km

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-TTr ngày 10/12/2018 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử lý, giải tỏa vi phạm lòng lề đường, phạm vi đất của đường bộ đã đền bù giải phóng mặt bằng trên các tuyến đường ĐT.496B.

Ngày 19/12/2018, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Bối Cầu, An Nội, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.496B thuộc địa bàn hai xã với chiều dài 2,3 km, kết quả: Tháo dỡ 01 mái vảy, 09 biển quảng cáo; san, gạt 120m2 nền trạt bê tông trên lề đường; xúc chuyển 15m3 đất, đá; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Bối Cầu và An Nội quản lý, chống tái lấn chiếm.

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.​


Thanh tra Sở