Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.498C địa bàn xã Đại Cương-Huyện Kim Bảng.

Tin tức sự kiện  
Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường ĐT.498C địa bàn xã Đại Cương-Huyện Kim Bảng.
Từ ngày 17/4 đến 18/4/2019, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Đại Cương, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.498C thuộc địa bàn với chiều dài 4,2 km

         Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-TTr ngày 03/4/2019 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử lý, giải tỏa vi phạm lòng lề đường, phạm vi đất của đường bộ đã đền bù giải phóng mặt bằng trên tuyến đường ĐT.498C.

Từ ngày 17/4 đến 18/4/2019, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Đại Cương, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.498C thuộc địa bàn với chiều dài 4,2 km, kết quả: Tháo dỡ 03 mái vảy, 17 biển quảng cáo, xúc chuyển 20m3 đất, đá; di chuyển 1.500 viên gạch bi; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Đại Cương quản lý, chống tái lấn chiếm.

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường./.


Thanh tra Sở