Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa vi phạm tuyến đường ĐT.499B

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công tác giải tỏa vi phạm tuyến đường ĐT.499B
Ngày 04/5/2022, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, tổ chức thực hiện giải tỏa vi phạm trên tuyến ĐT.499B, kết quả: Tháo bỏ 05 biển quảng cáo; 09 phông, bạt che bán hàng hóa; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường.
        Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-TTr ngày 19/4/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử lý, giải tỏa vi phạm họp chợ khu vực chợ cầu Nga và các vi phạm buôn bán hàng hóa, vật liệu xây dựng…lấn chiếm lòng, lề, hè đường trên tuyến đường ĐT.495 và ĐT.499B. 
         Ngày 04/5/2022, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, tổ chức thực hiện giải tỏa vi phạm trên tuyến ĐT.499B, kết quả: Tháo bỏ 05 biển quảng cáo; 09 phông, bạt che bán hàng hóa; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường; Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường  quản lý, chống tái lấn chiếm.

       Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện triệt để, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.​/.