Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh.
      Theo đó, căn cứ nhu cầu đi lại của nhân dân trên tuyến và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và đề  nghị của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường, Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) đi Bến xe Ngã Tư Ga (TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường về điều chỉnh giờ xuất bến và tần suất chạy xe.
      Nội dung văn bản: 410.pdf
Tin liên quan