Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) - Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng)

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) - Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng)
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi hợp tác xã dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) - Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng)
       Theo đó, Căn cứ Văn bản số 664/SGTVT-QLVT, ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Sở GTVT TP. Hải Phòng về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTKCĐ từ Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng) - Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam); Giấy đề nghị điều chỉnh phương án khai thác tuyến, ngày 08/03/2021 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân. Sở Giao thông vận tải Hà Nam có ý kiến như sau: 
        Nhất trí về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng) - Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) và ngược lại theo nội dung Văn bản số 664/SGTVT-QLVT, ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Sở GTVT TP. Hải Phòng: 
        - Hành trình chạy xe trước khi điều chỉnh: Bến xe Vĩnh Trụ - QL.38.B - Nam Định - Thái Bình - QL.10 - Quán Toan - QL.5 - cầu An Đồng - đường Nguyễn Văn Linh - đường Võ Nguyên Giáp - đường Bùi Viện - Bến xe Vĩnh Niệm và ngược lại. - Hành trình sau khi điều chỉnh: Bến xe Vĩnh Trụ - QL. 38.B - Nam Định - Thái Bình - QL. 10 - đường Hoàng Quốc Việt - đường Phan Đăng Lưu - Ngã 5 Kiến An - đường Trần Nhân Tông - đường Trường Chinh - cầu Niệm - đường Nguyễn Văn Linh - đường Bùi Viện - Bến xe Vĩnh Niệm và ngược lại. 
        - Giờ xuất bến trước khi điều chỉnh tại Bến xe Vĩnh Niệm: 06h45’ hàng ngày. 
        - Giờ xuất bến sau khi điều chỉnh tại Bến xe Vĩnh Niệm: 07h30’ hàng ngày.