Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19

Tin tức sự kiện  
Điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19
Sở GTVT yêu cầu các đơn vị Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh rà soát lưu lượng hành khách trên các tuyến đang khai thác nếu thấy lưu lượng hành khách giảm đến mức cần cắt giảm số chuyến/lượt xe trên tuyến thì xây dựng lại phương án khai thác để áp dụng tạm thời trong thời gian còn dịch Covid-19.
        Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh rà soát lưu lượng hành khách trên các tuyến đang khai thác nếu thấy lưu lượng hành khách giảm đến mức cần cắt giảm số chuyến/lượt xe trên tuyến thì xây dựng lại phương án khai thác để áp dụng tạm thời trong thời gian còn dịch Covid-19, phương án khai thác tuyến tạm thời nêu rõ: số lượng chuyến cắt giảm, khoảng thời gian cắt giảm báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nam. Hết thời gian đề nghị cắt giảm chuyến/lượt xe tạm thời, đơn vị vận tảitiếp tục thực hiện phương án khai thác tuyến như cũ. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung Văn bản số 305/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 11/3/2020 của Sở GTVT Hà Nam về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hốp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra.
        Đồng thời Sở giao Phòng QLVT,PT&NL Tổng hợp, thẩm định báo cáo Sở GTVT Hà Nam phê duyệt tạm thời điều chỉnh cắt giảm số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến, thời gian điều chỉnh cắt giảm theo như đề nghị của đơn vị vận tải.Thanh tra Sở kiểm tra theo dõi việc thực hiện cắt giảm chuyến/lượt xe tạm thời theo phương án được phê duyệt nếu phát hiện vi phạm xử lý theo quy định./.
        Xem nội dung chi tiết: 258.pdf