Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam khu vực phía Nam

Tin tức sự kiện  
Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam khu vực phía Nam
Sáng 14/01, tại thành phố TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Nhật chủ trì Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang và lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn cùng tham dự Hội thảo.

Với sự tham gia của gần 150 đại biểu đến từ các Bộ ngành, tỉnh, thành phố; các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các Hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức Tư vấn, Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm định, trình duyệt quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về hướng dẫn một số Điều của Luật Quy hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Nhật ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự; đồng thời đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan… tiếp tục nghiên cứu và có văn bản góp ý về Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam. Thứ trưởngcũng thông tin thêm, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 song khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Năm 2000, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 82 triệu tấn, đến năm 2020, con số này lên đến hơn 680 triệu tấn. Đây là kết quả của sự quan tâm, chú trọng đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển trong thời gian qua.

“Các địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển cảng biển bởi hệ thống cảng biển tốt sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo

Theo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang, Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 và duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Bộ GTVT đã lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết 6 nhóm cảng biển và một số cảng biển trọng điểm, ưu tiên. Các quy hoạch trên là cơ sở quan trọng định hướng cho việc đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, là công cụ không thể thiếu cho quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải.

“Nhằm điều chỉnh hệ thống cảng biển phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa và đáp ứng vận tải đa quốc gia, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết.

Trước đó, báo cáo kết quả nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050, ông Lê Tấn Đạt - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB) đã trình bày cụ thể các nội dung quy hoạch, bao gồm: tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước; dự báo thị trường; giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch; kết luận, kiến nghị. Ông Lê Tấn Đạt cũng khẳng định, việc triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết tạo cơ sở triển khai các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo hệ thống cảng biển Việt Nam được phát triển liên tục theo một quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta hội nhập sâu rộng và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến nội dung quy hoạch. Các ý kiến tập trung vào công tác dự báo (phát triển đội tàu, sản lượng hàng qua cảng), việc đầu tư phát triển hệ thống cảng container, việc kết nối giao thông đồng bộ từ các cảng... Trên cơ sở đó, Cục Hàng hải Việt Nam và Liên danh tư vấn lập quy hoạch đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình các ý kiến của đại biểu tham dự.

Mới đây, Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050 khu vực phía Bắc đã được Bộ GTVT tổ chức tại TP. Hải Phòng vào cuối tháng 12/2020.​


mt.gov.vn