Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Hướng bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung
             Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện các các nhiệm vụ phòng chống dịch covid- 19 theo đúng tinh thần văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.
             Văn bản hướng dẫn của Tổng Cục ĐBVN: 2916.pdf