Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy trong thời gian phòng, ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
          Theo đó,  Sở GTVT yêu cầu các đơn vị vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh p​hải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế; Phải đáp ứng các điều kiện làm việc trên phương tiện theo quy định của pháp luật; khai báo y tế thông qua phần mềm NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn… và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Luôn cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Trước, trong và sau quá trình vận chuyển hàng hóa thuyền viên, người lái phương tiện phải tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời; có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (test nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian hành trình trên tuyến (từ khi rời cảng bến cuối cùng đến khi cập cảng, bến gần nhất), nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y tế...
        Nội dung chi tiết hướng dẫn: 1567.pdf