Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tạm thời việc kiểm tra phương tiện, nhận diện, điều phối xe luồng xanh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn tạm thời việc kiểm tra phương tiện, nhận diện, điều phối xe luồng xanh
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan hướng dẫn tạm thời việc kiểm tra phương tiện, nhận diện, điều phối xe luồng xanh.
Nội dung văn bản hướng dẫn: 1435.pdf