Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phương án đáp ứng trong tình huống có dịch và chư...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phương án đáp ứng trong tình huống có dịch và chưa có dịch Covid-19 tại Sở GTVT
Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đápứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống có dịch và chưa có dịch; Đề ra các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động trong quá trình làm việc tại cơ quan. Tập trung cao độ nhằm hạn chế nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để không để lây lan. Sở GTVT Hà Nam ban hành kế hoạch  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phương án đáp ứng trong tình huống có dịch và chưa có dịch Covid-19.
       Nội dung kế hoạch: 647.pdf