Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô trong thành phần hồ sơ khi làm thủ tục ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Kiểm tra giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô trong thành phần hồ sơ khi làm thủ tục cấp, cấp đổi phù hiệu biển hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn kiểm  tra  giấy đăng  ký  xe  ô  tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô trong thành phần hồ sơ khi làm thủ tục cấp, cấp đổi phù hiệu biển hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải.
      Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nghiên cứu thực hiện khi làm hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu cho các xe kinh doanh vận tải theo tinh thần Văn bản số 11386/BGTVT-VT  ngày 11/11/2020 của Bộ Giao thông vận tải.
       Văn bản số 11386/BGTVT-VT : 11386.pdf
Tin liên quan