Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân luồng giao thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương để phòng chống dịch bệnh Covid–19

Tin tức sự kiện  
Phân luồng giao thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương để phòng chống dịch bệnh Covid–19
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 1378/BGTVT-KCHT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đề nghị phối hợp phân luồng giao thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương để phòng chống dịch bệnh Covid–19.

       Theo đó, Bộ GTVT giao Tổng cục ĐBVN khẩn trương nghiên cứu phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương; kịp thời thông tin, hướng dẫn đến toàn xã hội, đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo thuận lợi trong lưu thông vận tải. 

       Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo lực lượng thanh tra của Tổng cục phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức chốt chặn, điều tiết và hướng dẫn các phương tiện không dừng đỗ đón, trả hành khách, hàng hóa …tại các khu vực cách ly, phong tỏa theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 901/BGTVT-KCHT ngày 29/01/2021; hướng dẫn Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương tổ chức phân luồng giao thông trên QL.5 đồng thời phối hợp tổ chức lập chốt trạm theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương khi cần thiết. ​