Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói 01: Quản lý, BDTX các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa địa phương và các cầu do Sở G...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói 01: Quản lý, BDTX các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa địa phương và các cầu do Sở GTVT Hà Nam quản lý
            Ngày 30/5/2018, Sở GTVT ban hành Quyết định số 170/QĐ-SGTVT về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói 01: Quản lý, BDTX các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa địa phương và các cầu do Sở GTVT Hà Nam quản lý. Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.21, QL.21B, QL.37B, QL.38 thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2018-2020) với các nội dung sau:

           Tập 1: Chỉ dẫn Nhà thầu

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu.

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

+ Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.

- Phần 2: Yêu cầu về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

+ Chương V: Yêu cầu về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

+ Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

- Phần 4: Phụ lục.

Tập 2: Tổng hợp dữ liệu cầu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương

           Trên cơ sở Hồ sơ mời thầu được duyệt, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.


Tin liên quan