Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km106+250 - Km106+450, Km111+00 - Km112+300, Quốc lộ 21, tỉnh Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km106+250 - Km106+450, Km111+00 - Km112+300, Quốc lộ 21, tỉnh Hà Nam
               

            Ngày 31/7/2018, Sở GTVT Hà Nam ký quyết định số 287/QĐ-SGTVT Phê duyệt Hồ sơ mời thầu  Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc  Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km106+250 - Km106+450,  Km111+00 - Km112+300, Quốc lộ 21, tỉnh Hà Nam với các nội dung sau:

Tập 1 - Hướng dẫn nhà thầu

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu.

+ Chương I : Chỉ dẫn nhà thầu

+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

+ Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.

- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

+ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

+ Chương VI : Điều kiện chung của hợp đồng

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

- Phần 4: Phụ lục

Tập 2 - Các hồ sơ, bản vẽ liên quan

Trên cơ sở quyết định này, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì triển khai thực hiện các công việc tiếp theo quy định hiện hành. /.

 


Tin liên quan