Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa vuốt bù lún mặt đường các vị trí đầu cống hộp tại: Km6+780, Km7+700, Km8+820, ĐT.494B
           Ngày 15/6/2018, Sở GTVT ban hành quyết định số 209/QĐ-SGTVT về việcPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầuTư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa vuốt bù lún mặt đường các vị trí đầu cống hộp tại: Km6+780, Km7+700, Km8+820, ĐT.494B gồm các nội dung: Điều tra, thu thập các số liệu cơ bảnKhảo sát đo vẽ địa hình (địa hình cấp III)Báo cáo kết quả khảo sát, Lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, Về kinh phí dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
​           Xem nội dung quyết định: 209.signed (1).pdf
Tin liên quan