Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản thông báo văn bản của Bộ Ngoại giao về việc phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch Covid- 19 để các  đơn vị, cá nhân biết, triển khai thực hiện.
       Nội dung văn bản của Sở GTVT: 1447.pdf
       Nội dung văn bản của Bộ Ngoại giao và Bộ GTVT: 6653.pdf