Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp Công văn số 830/SGTVTQLVT,PT&NL ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Yên Bái về việc khôi phục...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Phúc đáp Công văn số 830/SGTVTQLVT,PT&NL ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Yên Bái về việc khôi phục hoạt động tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh BX. Lục Yên (Yên Bái) - BX. Vĩnh Trụ (Hà Nam).
        Theo đó, Để các doanh nghiệp vận tải khôi phục hoạt động chở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid19. Sở Giao thông vận tải Hà Nam có ý kiến như sau: - Nhất trí về việc Công ty CP Vận tải thủy bộ Yên Bái khai thác tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) đi Bến xe Lục Yên (Yên Bái) và ngược lại như nội dung Thông báo số 62/TB-SGTVT ngày 27/5/2021 của Sở GTVT Yên Bái.
         Nội dung cụ thể: 915.pdf