Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp Đơn đề nghị số 1953/ĐĐNPCHN ngày 18/6/2021 của Công ty Điện lực Hà Nam về việc Đề nghị chấp thuận xây dựng c...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp Đơn đề nghị số 1953/ĐĐNPCHN ngày 18/6/2021 của Công ty Điện lực Hà Nam về việc Đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công đoạn tuyến đường dây trung áp 22kV trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
          Ngày 17/8/2021 Sở GTVT Hà Nam nhận được Đơn đề nghị số 1953/ĐĐNPCHN ngày 16/8/2021 của Công ty Điện lực Hà Nam về việc Đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình: Nâng cao năng lực mạch vòng TBA 110kV Lý Nhân – Đồng Văn 3 và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Châu Sơn, Lý Nhân theo phương án MDMC và hồ sơ chấp thuận kèm theo. 
         Sau khi xem xét đối chiếu với quy định, Sở GTVT chưa chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình trên. Đề nghị Công ty Điện lực Hà Nam cần tiếp tục làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ cụ thể: 
        - Cập nhật chính xác vị trí, lý trình đoạn tuyến thực hiện dự án trên tuyến ĐT.492 trong Đơn đề nghị, hồ sơ chấp thuận. 
        - Các nội dung khác: Bổ sung nội dung biện pháp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác. Cập nhật lại căn cứ về Tiêu chuẩn áp dụng trong thí nghiệm kiểm tra chất lượng đá, cát, sỏi. Về bảo hành công trình đề nghị áp dụng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐCP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng. 
        Căn cứ các nội dung trên Hồ sơ chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình: Nâng cao năng lực mạch vòng TBA 110kV Lý Nhân – Đồng Văn 3 và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Châu Sơn, Lý Nhân theo phương án MDMC chưa đủ điều kiện để chấp thuận đề nghị Công ty Điện lực Hà Nam hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở chấp thuận theo quy định./.