Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp văn bản số 428/CV-SOS ngày 06/10/2021 củaTrung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp văn bản số 428/CV-SOS ngày 06/10/2021 củaTrung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam
          Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam nhân được văn bản số 428/CVSOS ngày 06/10/2021 của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam về việc tạo điều kiện để triển khai ứng phó khẩn cấp sự cố tràn xăng trong đất do bục đường ống ngầm tại huyện Kim Bảng, Hà Nam vào ngày 05/10/2021 trong giai đoạn dịch Covid-19; 
          Sau khi nghiên cứu, Sở GTVT Hà Nam có ý kiến như sau: Việc vận chuyển hàng hóa, chuyên gia, kỹ thuật viên khi lưu thông ra/vào hoặc đi qua vùng có dịch, đề nghị Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1570/QĐBGTVT, ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT.
            Quyết định 1570:1570.pdf
            Hướng dẫn kèm quyết định: HD QĐ 1570.pdf
Tin liên quan