Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán v...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
QUyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán và cắm mốc GPMB thuộc DA nâng cấp, cải tạo đường ĐT.493 đoạn Km0+00 – Km8+600 (giai đoạn I)
      Sở GTVT Hà Nam vừa  ký Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán và cắm mốc GPMB thuộc DA nâng cấp, cải tạo đường ĐT.493 đoạn Km0+00 – Km8+600 (giai đoạn I) gồm các nội dung sau:

      - Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Thăng Long.

      - Giá trúng thầu: 692.715.371 đồng.

      - Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

      - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

      Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Hà Nam và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo các quy định hiện hành./.


Phòng QLCLCTGT