Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam và thông tin Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính SGTVT  
Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam và thông tin Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

         Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nam. Theo đó, ban hành mới 01 TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ, sửa đổi, bổ sung 04 TTHC, trong đó lĩnh vực đường bộ 03 TTHC, lĩnh vực đường thủy 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung thành 02 TTHC, bãi bỏ 01 TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ. Như vậy, hiện Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nam có 92 TTHC , trong đó 04 TTHC thuộc lĩnh vực đăng kiểm, 56 TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ và 32 TTHC thuộc lĩnh vực đường thủy (có 06 TTHC liên thông).
         Nội dung Quyết định:2292.pdf
         Nội dung TTHC: TTHC QĐ2292.doc

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GTVT TỈNH HÀ NAM

TTTên thủ tục hành chính​Mức độ DVC trực tuyến
Mẫu đơn


Mức độ 3Mức độ 4
ILĩnh vực Đăng kiểm   
1.
Kiểm định và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm ​định an toàn kỹ thuật và vảo vệ môi trường đối với xe cơ giới: xemnoidung.docx
 
  
2.Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: Xemnoidung2.docx
   
3.
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo: Xemnoidung3.docx
 
  KM3.docx
4.Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa: Xemnoidung4.docx
   
   IILĩnh vực đường bộ    
         1.             Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp bị quá hạn, bị mất: Xemnoidungb1.docx
x  M1.docx
         2.              Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp: Xemnoidungb2.docx
x  M2.docx
         3.             Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp: Xemnoidungb3.docx
x  M3.docx
         4.             Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp: Xemnoidungb4.docx
x  M4.docx
         5.             Thủ tục đổi Giấy phép lái xe  hoặc bằng lái xe của nước ngoài: Xemnoidung5.docx
x  M5.docx
         6.             Thủ tục đổi Giấy phép lái xe  hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam: Xemnoidung6.docx
x  M6.docx
         7.             Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái: Xemnoidung7.docx
x  M7.docx
         8.             Thủ tục cấp lại giấy phép xe tập lái:Xemnoidung8.docx
x  M8.docx
         9.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe:Xemnoidung9.docx
x  M9.docx
    10.             Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe: Xemnoidung10.docx
x  M10.docx
    11.             Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô: Xemnoidung11.docx
 x 
    12.             Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô: Xemnoidung12.docx
 x 
    13.             Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động:Xemnoidung13.docx
 x 
    14.             Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động: Xemnoidung14.docx
 x 
    15.             Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện thương mại(áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải):Xemnoidung15.docx
x  M15.docx
    16.             Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX trên lãnh thổ Lào:Xemnoidung16.docx
x  M16.docx
    17.             Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Lào -Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào:Xemnoidung17.docx
x  M17.docx
    18.             Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Cam pu chia đối với phương tiện phi thương mại: Xemnoidung18.docx
x  M18.docx
    19.             Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Cam pu chia -  Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Cam pu chia:Xemnoidung19.docx
x  M19.docx
    20.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu:Xemnoidung20.docx
x  M20.docx
    21.             Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh: Xemnoidung21.docx
x  M21.docx
    22.             Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh chuyển đến:Xemnoidung22.docx
x  M22.docx
    23.             Thủ tục di chuyển xe máy chuyên dùng:Xemnoidung23.docx
x  M23.docx
    24.             Thủ tục xóa sổ đăng ký  xe máy chuyên dùng: Xemnoidung24.docx
 x M24.docx
    25.             Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô:Xemnoidung25.docx
x  M25.docx
    26.             Thủ tục cấp phù hiệu cho xe taxi, hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng công tennơ, xe đầu kéo, hàng hóa thông thường, vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt:Xemnoidung26.docx
x  M26.docx
    27.             Thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe taxi, hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng công tennơ, đầu kéo, hàng hóa thông thường, vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt:Xemnoidung27.docx
x  M27.docx
    28.             Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:Xemnoidung28.docx
x  M28.docx
    29.             Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của GPKD:Xemnoidung29.docx
x  M29.docx
    30.             Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do hết hạn:Xemnoidung30.docx
x  M30.docx
    31.             Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc hư hỏng:Xemnoidung31.docx
x  M31.docx
    32.             Thủ tục cấp phù hiệu xe trung chuyển: Xemnoidung32.docx
x  M32.docx
    33.             Thủ tục cấp lại phù hiệu xe trung chuyển hết hạn sử dụng, bị mất, bị hỏng: 33.docx
x  M33.docx
    34.             Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ: 34.docx
x  M34.docx
    35.             Công bố đưa bến xe khách vào khai thác: Xemnoidung35.docx
 x M35.docx
    36.             Công bố lại bến xe khách: Xemnoidung36.docx
 x M36.docx
    37.             Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác: Xemnoidung37.docx
 x M37.docx
    38.             Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác: Xemnoidung38.docx
 x M38.docx
    39.             Cấp chứng nhận đăng ký, biển số có thời hạn xe máy chuyên dùng: Xemnoidung39.docx
x  M39.docx
    40.             Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng: Xemnoidung40.docx
x  M40.docx
    41.             Thủ tục gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc: 41.docx
 x 
    42.             Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên: Xemnoidung42.docx
x  M42.docx
    43.             Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: Xemnoidung43.docx
x  M43.docx
    44.             Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý theo thẩm quyền, đường tỉnh đang khai thác: Xemnoidung44.docx
 xM44.docx
    45.             Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác và chấp thuận biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác:Xemnoidung45.docx
 xM45.docx
    46.             Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: Xemnoidung46.docx
 xM46.docx
    47.             Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: Xemnoidung47.docx
 x M47.docx
    48.             Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh:Xemnoidung48.docx
x  M48.docx
    49.             Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh: Xemnoidung49.docx
x  
    50.             Thẩm định hồ sơ đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác: Xemnoidung50.docx
x  
    51.             Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác: Xemnoidungt51.docx
x  M51.docx
    52.             Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đương tỉnh: Xemnoidung52.docx
 x M52.docx
    53.             Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: Xemnoidung53.docx
 xM53.docx
    54.             Cấp phép sửu dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị): Xemnoidung54.docx
x  M54.docx
    55.             Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị): Xemnoidung55.docx
x  M55.docx
    56.             Cấp giấy phép lưu hành quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ:56.docx
x  M56.docx
IIILĩnh vực đường thủy   
         1.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác: Xemnoidungt1.docx
x  MT1.docx
         2.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa: Xemnoidungt2.docx
x  MT2.docx
         3.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác: Xemnoidungt3.docx
x  MT3.docx
         4.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện:Xemnoidungt4.docx
x  MT4.docx
         5.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện: Xemnoidungt5.docx
x  MT5.docx
         6.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện  thay đổi tên, tính năng kỹ thuật:Xemnoidungt6.docx
x  MT6.docx
         7.             Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: Xemnoidung7.docx
x  MT7.docx
         8.             Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang đăng ký phương tiện thủy nội địa: Xemnoidungt8.docx
x  MT8.docx
         9.             Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa: Xemnoidungt9.docx
x  MT9.docx
    10.             Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông: Xemnoidungt10.docx
x  MT10.docx
    11.             Thủ tục chấp thuận vận tải khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam: Xemnoidungt11.docx
 x MT11.docx
    12.             Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa: Xemnoidungt12.docx
 xMT12.docx
    13.             Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa:Xemnoidungt13.docx
 xMT13.docx
    14.             Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản: Xemnoidungt14.docx
 x MT14.docx
    15.             Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Xemnoidungt15.docx
x  MT15.docx
    16.             Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông: Xemnoidungt16.docx
x  MT16.docx
    17.             Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Xemnoidungt17.docx
x  MT17.docx
    18.             Thủ tục công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Xemnoidungt18.docx
x  MT18.docx
    19.             Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông: Xemnoidungt19.docx
x  MT19.docx
    20.             Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông: Xemnoidungt20.docx
x  MT20.docx
    21.             Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập: Xemnoidungt21.docx
x  
    22.             Thủ tục cho ý kiến bằng văn bản đối với việc xây dựng công trình (trừ các công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng) trên đường thủy nội địa địa phương: Xemnoidungt22.docx
x  MT22.docx
    23.             Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương:Xemnoidungt23.docx
x  MT23.docx
    24.             Thủ tục chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương: Xemnoidungt24.docx
x  MT24.docx
    25.             Thủ tục phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa: Xemnoidungt25.docx
x  
    26.             Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa:Xemnoidungt26.docx
 x MT26.docx
 TTHC liên thông   
    27.             Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương:Xemnoidungt27.docx
 x MT27.docx
    28.             Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với  đường thủy nội địa địa phương: Xemnoidungt28.docx
 x MT28.docx
    29.             Thủ tục cho ý kiến dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường t hủy nội địa địa phương:Xemnoidungt29.docx
 x MT29.docx
    30.             Công bố hạn chế giao thông đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương:Xemnoidungt30.docx
 x 
    31.             Thủ tục đề  xuất thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố):Xemnoidungt31.docx
 x MT31.docx
    32.             Thủ tục chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố):Xemnoidungt32.docx
 x ​​MT32.docx