Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty CP sản xuất xây dựng và TM Long T...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty CP sản xuất xây dựng và TM Long Thành
       Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải Công ty CP sản xuất xây dựng và TM Long Thành về việc dừng hoạt động kinh doanh vận tải, trả lại giấy phép kinh doanh bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô​. Sở GTVT có quyết định Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu xe của Công ty CP sản xuất xây dựng và TM Long Thành (Giấy phép KDVT bằng xe ô tô số 171/GPKDVT ngày 20/4/2016 do Sở GTVT Hà Nam cấp). ​
       Nội dung quyết định: 301.pdf