Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH Hoàng Sơn

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH Hoàng Sơn
       Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải​ Công ty TNHH Hoàng Sơn về việc dừng hoạt động kinh doanh vận tải, trả lại giấy phép kinh doanh bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô. Sở GTVT có quyết định Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu xe của Công ty TNHH Hoàng Sơn (Giấy phép KDVT bằng xe ô tô số 1270/GPKDVT ngày 10/11/2017 do Sở GTVT Hà Nam cấp).​
       Nội dung quyết định: 300.pdf