Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH vận tải Vạn Hải Lý

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH vận tải Vạn Hải Lý
       Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải Công ty TNHH vận tải Vạn Hải Lý về việc dừng hoạt động kinh doanh vận tải, trả lại giấy phép kinh doanh bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô. Sở GTVT Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu xe của Công ty TNHH vận tải Vạn Hải Lý (Giấy phép KDVT bằng xe ô tô số 381/GPKDVT ngày 29/6/2016 do Sở GTVT Hà Nam cấp)​.
       Nội dung quyết định: 302.pdf