Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với hộ kinh doanh Đỗ Văn Công

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với hộ kinh doanh Đỗ Văn Công
      Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với hộ kinh doanh Đỗ Văn Công. Theo đó, căn cứ Đơn ngừng kinh doanh vận tải ngày 05/5/2020 của Hộ kinh doanh Đỗ Văn Công và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu xe của Hộ kinh doanh Đỗ Văn Công (Giấy phép KDVT bằng xe ô tô số 1269/GPKDVT ngày 10/11/2017 do Sở GTVT Hà Nam cấp). Lý do thu hồi: Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 19 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ (đơn vị xin ngừng kinh doanh vận tải).
     Hộ kinh doanh Đỗ Văn Công nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nêu trên và toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được Sở GTVT Hà Nam cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ký Quyết định này. Đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.
     Nội dung Quyết định và danh sách phù hiệu xe ô tô của hộ kinh doanh Đỗ Văn Công:QĐ183.pdf