Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình và thực hiện lộ trình lắp camera, thông báo nội ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình và thực hiện lộ trình lắp camera, thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị kinh doanh vận tảibằng xe ô tô trên địa bàn rà soát, cập nhật thông tin lái xe trên thiết bị giám sát hành trình và thực hiện lộ trình lắp camera, thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định
        Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại một số đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và rà soát thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy dữ liệu của nhiều phương tiện truyền về máy chủ còn thiếu thông tin của người lái xe và chưa đúng định dạng dữ liệu. Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tảibằng xe ô tô trên địa bàn​ chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT tiến hành thực hiện rà soát, cập nhật thông tin của lái xe trên thẻ định danh lái xeđảm bảo đúng số giấy phép lái xe và tên lái xetheo quy định tại Phụ lục 3 QCVN 31:2014/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; yêu cầu lái xe thực hiện nghiêm quy định về sử dụng thẻ nhận dạng lái xe theo quy định tại Khoản 6,Điều 12 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị GSHT thực hiện truyền dẫn thông tin của lái xe về hệ thống xử lý dữ liệu thiết bị GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định tại Điểm b, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải; Thực hiện lộ trình lắp camera trên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đối với  Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng thực hiện nghiêm túc quy định về việc gửi thông báo “Hợp đồng vận chuyển” bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải Hà Nam đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và pháp luật khác có liên quan của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.