Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sắp xếp, điều chuyển hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đang hoạt động tại bến xe Cầu Rào Hải Phòng sang bến ...

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Sắp xếp, điều chuyển hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đang hoạt động tại bến xe Cầu Rào Hải Phòng sang bến xe khách khác
Sở GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định về việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đang hoạt động tại bến xe Cầu Rào Hải Phòng sang bến xe khách khác.
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định  trên tuyến Hà Nam - Hải Phòng bến đến bến xe Cầu Rào gửi hồ sơ đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/1/2020 của Chính Phủ về cơ quan quản lý tuyến do phải bàn giao mặt bằng bến xe Cầu Rào phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1.
        Nội dung văn bản: 1427.pdf