Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
      Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách​ và các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GTVT​ về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.
      Nội dung hướng dẫn: ​4411-bgtvt.pdf   2213-byt.pdf​​