Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn xã Thanh Tân, tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn xã Thanh Tân, tỉnh Hà Nam
Để góp phần thực hiện tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm thời dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm,tỉnh Hà Nam.
     Theo đó, thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 26/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, theo đó áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm thời dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam như sau: Thời gian trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ, ngày 27/9/2021: Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô (bao gồm vận chuyển hành khách tuyến cố định, tuyến buýt, taxi, hợp đồng, du lịch) một phần trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam trừ các trường hợp phương tiện được điều động làm nhiệm vụ chống dịch và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
     Nội dung chi tiết: 1667.pdf