Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý công tác tuyển sinh học thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tăng cường quản lý công tác tuyển sinh học thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo gửi các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tăng cường quản lý công tác tuyển sinh học thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, để tăng cường quản lý nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe trong thời gian tới; sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn:

- Tăng cường quản lý, quán triệt cán bộ, nhân viên, đội ngũ giáo viên trong đơn vị thực hiện nghiêm trong công tác tuyển sinh; nghiêm cấm cán bộ, nhân viên, giáo viên hoàn thiện hồ sơ cho học viên.

- Rà soát toàn bộ quá trình tuyển sinh theo quy định; bố trí, yêu cầu cán bộ tuyển sinh không thu hồ sơ thi lấy giấy phép lái xe của người dân qua đối tượng trung gian; trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thi lấy giấy phép lái xe của người dân, khi đến nộp hồ sơ phải được chụp ảnh trực tiếp; thực hiện kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Điều 7, 9 Văn bản hợp nhất số 20/2019/VBHNBGTVT, ngày 12/11/2019 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp GPLX CGĐB và các văn bản liên quan hiện hành.

-  Không phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe cho người có nhu cầu học thi lấy GPLX tại địa điểm cơ sở đào tạo lái xe hoặc các địa điểm khác. Thủ trưởng các cơ sở đạo đạo, Trung tâm sát hạch lái xe chịu trách nhiệm trước Sở GTVT Hà Nam và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị.​

Nội dung văn bản: 1305.pdf