Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành GTVT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành GTVT
Sở GTVT Hà Nam có văn bản yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, các Bến xe khách và các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành GTVT.
       Theo đó, nội dung văn bản nêu rõ: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3817/BGTVT-CYT ngày 03/5/2021 của Bộ GTVT triển khai công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19, trong đó lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị lưu ý các nội dung sau: 
       a. Bám sát tình hình thực tiễn, kinh nghiệm phòng, chống dịch trong thời gian qua; bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT, UBND tỉnh để rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực phụ trách theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch đi đôi với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình hiện nay. 
      b. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chịu trách nhiệm và cá thể hóa trách nhiệm việc thực hiện phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý; động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung chống dịch hiệu quả. Tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 2 Covid- 19 của Sở GTVT; thực hiện nghiêm lịch trực; các phương án phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 647/KH-SGTVT ngày 07/5/2021 của sở. 
      c. Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Coid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ GTVT và địa phương với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trên hết. 
       d. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong đó có việc phối hợp cơ quan chức năng xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự. 
       đ. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid19, bao gồm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; duy trì khoảng cách an toàn theo quy định. Vận động công chức, viên chức, nhân viên đeo khẩu trang trong cơ quan, đơn vị. 
       e. Lựa chọn các hình thức tổ chức họp, hội nghị phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và phòng, chống dịch. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, duy trì khoảng cách theo quy định; tổ chức cấp, phát khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn tay đầy đủ cho người tham dự. Hạn chế việc đi công tác tại các địa phương, nhất là ở các địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. 
       g. Chịu trách nhiệm và cá thể hóa trách nhiệm việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Những trường hợp hiện đang cách ly tại gia đình chấp hành nghiêm các quy định cách ly; thường xuyên thông tin tình hình sức khỏe của mình về cơ quan y tế và lãnh đạo đơn vị. 
         h. Rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, đặc biệt là những người trở về sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 từ các vùng có ổ dịch, từng tiếp xúc với bệnh Covid- 19 hoặc đến các địa điểm vào thời gian có khả năng lây nhiễm Covid- 19 (theo thông báo của Bộ Y tế), yêu cầu thực hiện khai báo y tế trên trang web tokhaiyte.vn, hoặc khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế
         Đối với hoạt động vận tải: 
        a. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19: 
      Tiếp tục thực hiện Công văn số 611/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 29/4/2021; Công văn số 617/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 01/5/2021; Thông báo số 618/TB-SGTVT ngày 01/5/2021; Công văn số 655/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07/5/2021; Công văn số 105/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 21/01/2021 về việc triển khai phần mềm Covid- 19 và các văn bản chỉ đạo liên quan hiện hành về phòng, chống dịch Covid- 19. 
        - Các phương tiện vận chuyển hành khách phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, trong đó: không được chở quá 50% số ghế và không quá 20 người; lái xe và hành khách phải thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Ytế 5K; trước và sau hành trình phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện, trong khi di chuyển cần mở cửa kính để thông gió tự nhiên; kê khai lưu trữ danh sách hành khách để phục vụ các cơ quan chức năng truy vết khi cần; cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi hoạt động kinh doanh vận tải. 
          - Thường xuyên theo dõi, cập nhập tình hình diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương để có biện pháp ứng phó kịp thời; thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của các ngành và địa phương nơi có dịch bệnh. 
           b. Tổ chức hoạt động vận tải hành khách: Vận chuyển hành khách liên tỉnh (theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch và taxi) phải thực hiện theo quy định của Sở GTVT nơi đến hoặc Sở GTVT nơi có hành trình đi qua.
          Nội dung văn bản: 675.pdf