Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2020
     Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 8/2020. Theo đó, bổ sung 01 khoá sát hạch lái xe ô tô vào ngày 29/8/2020 của Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc tại các Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đủ điều kiện.
    Nội dung thông báo: 1246.pdf
Phòng QLVTPTNL