Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cung cấp bảng giờ tàu Hè theo Kế hoạch chạy tàu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo cung cấp bảng giờ tàu Hè theo Kế hoạch chạy tàu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo cung cấp bảng giờ tàu Hè theo Kế hoạch chạy tàu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
      Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam cung cấp Bảng giờ tàu Hè theo kế hoạch chạy tàu qua khu vực các địa phương thuộc tỉnh Hà Nam theo công văn số 383/CNHT-GSKT&ATGTĐS biết để phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.​
        Chi tiết bảng giờ tàu hè theo kế hoạch: CV383.pdf