Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cung cấp bảng giờ tàu Tết nguyên đán Canh Tý 2020 chạy qua địa phận Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo cung cấp bảng giờ tàu Tết nguyên đán Canh Tý 2020 chạy qua địa phận Hà Nam
      Sở GTVT vừa có văn bản Thông báo cung cấp bảng giờ tàu Tết nguyên đán Canh Tý 2020 chạy qua địa phận Hà Nam. Theo đó, căn cứ văn bản số 1825/CNHT-TBANATĐSHN ngày 04/12/2019 của Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thành, Sở GTVT Hà Nam cung cấp bảng giờ tàu chạy qua khu vực các địa phương khu vực tỉnh Hà Nam trong đợt tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 12/01/2020 đến ngày 11/02/2020.
     Xem bảng giờ tàu chạy theo kế hoạch: bảng giờ tàu chạy.pdf
Phòng QLVTPTNL
Tin liên quan